Parfümün Tarih Sayfalarındaki Rolü

21-01-2021

 

 

Tarihin ilk parfümü yazılı kaynaklarda belirtildiğine göre Mezopotamya’da yaşayan bir kadın olarak kayıtlıdır. Bunun dışında Mısır’da yapılan kazılarda ortaya çıkan papirüslerde Kyphi ismi verilen bir parfümün formülleri bulunmuştur.

 

 Ünlü Mısır kraliçeleri Cleopatra ve Nefertiti’ninde parfüm tarihinde önemli yerleri bulunur. Mısırın parfüm konusunda ileri seviye çalışmalarını izleyen diğer rakip ülkelerinde kokuya olan merakları artınca ortaya o tarihlerde ciddi bir ticaret unsuru ortaya çıkmıştır. O zamanlarda tester parfüm ve ya outlet parfüm gibi olanaklar olmasa da orjinal parfüm üreticileri ciddi gelirler elde etmişlerdi.

 

 Uzak Doğu ve Parfüm İlişkisi

 

 MÖ 2300 yıllarında Çinliler tarafından üretilmiş olan miski parfüm günümüzde tekrar yapılıyor olsa bile kullanılması yasaklanmıştır. Hindistan hayvansal maddeleri kullanmadan sadece bitkilerin özlerini kullanarak parfümün gelişmesine katkı yapan ülkeler arasındadır.

 

 İlk modern parfüm 1370 yılında Macaristan’da yapılmıştır. Parfümü yapan Arap bilgini El Razi Macar Kraliçesi için üretmiş olduğu parfüm, alkolü damıtılarak oluşturulmuş bir solüsyon içerisine çeşitli esansların eklenmesiyle oluşturulmuş bir sıvı idi. Avrupa’da parfüme Macar suyu denmesinin hikâyesi buradan gelmektedir.

 

 Aslen parfüm elde edilmesi gerçekten zor bileşimdir. Yaklaşık 8 milyon çiçeğin özlerinden elde edilebilen esans miktarı 1 kg. dır. Bu oran üreticilere sentetik parfümün icadı için bir kapı açmıştır. Bu sayede günümüzde parfümlerde çok az organik madde kullanılmaktadır.